Översättning

Översättning

Proper English översätter vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar inom alla discipliner. Våra professionella översättare har den fackkunskap som krävs för specialiserade akademiska uppdrag.

Skicka e-post med den text du vill ha översatt som ett bifogat dokument. Vi tittar igenom texten och informerar om leveranstid och kostnad. Vi ber alltid att få se en text som skall översättas innan vi ger en prisuppgift. Priset per ord kan variera beroende på textens omfång, inriktning och ämne.

Under arbetet med en översättning hör vi av oss om vi hittar oklarheter eller behöver diskutera något i texten. Vid leverans bifogar översättaren kommentarer om något behöver kontrolleras extra eller om det finns alternativa tolkningar.

Efter slutfört arbete är frågor eller synpunkter alltid välkomna.

Översättning av svenska texter

Om du skriver på svenska och vill ha din artikel eller rapport på engelska så har vi professionella översättare som har engelska som modersmål. De har mångårig erfarenhet av att översätta texter inom olika forskningsområden.