Våra kunder

Våra kunder

Proper English AB anlitas av mer än 200 institutioner på universitet i Sverige, Norge och Danmark. Här nedan kan du se en del av de lärosäten våra kunder tillhör:

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Stockholms universitet

Örebro universitet

Högskolan Kristianstad

Karolinska institutet

Kungliga tekniska högskolan

Södertörns högskola

Linköpings universitet

Lunds universitet

Malmö universitet

Umeå universitet

Mittuniversitetet

Mälardalens universitet

Oslo Metropolitan University, Norge SLU

Aalborg universitet, Danmark