Frågor och svar

Här svarar vi på några frågor som vi ofta får

Hur fort kan ni språkgranska/översätta min artikel?
Vi kan för det mesta skicka tillbaka en språkgranskad artikel inom sju till tio arbetsdagar. Översättning tar längre tid. När vi får en förfrågan, svarar vi alltid med en tids- och prisuppskattning. Om du har väldigt bråttom kan du ringa eller skicka e-post för att få reda på om vi hinner göra arbetet inom din tidsram. Om ditt behov av språkgranskning eller översättning ligger längre fram i tiden är det bra om du kan boka in datum i förväg.
Hur mycket kostar det att språkgranska/översätta min artikel?
Skicka artikeln till oss så får du en tids- och prisuppskattning. Priset för språkgranskning är 550 kr per timme (exklusive moms) och granskningen utförs med en hastighet av 600-1000 ord i timmen, beroende på typ av text och nivå på språket. Vi anger alltid ett max-pris och om arbetet går snabbare än vad vi uppskattat så blir det slutliga priset lägre. När det gäller översättning ber vi alltid att få se texten innan vi lämnar offert eftersom det kan skilja mycket beroende på ordantal, typ av text med mera.
Har era språkgranskare/översättare engelska som modersmål?
Alla de språkgranskare och översättare som granskar engelska texter, respektive översätter till engelska, har engelska som modersmål.
Språkgranskar ni svenska texter?
Ja, vi språkgranskar även texter på svenska, då givetvis med svenska språkgranskare.
Översätter ni texter även till svenska?
Ja, vi översätter också texter till svenska och de översättarna har svenska som modersmål.
Kan ni språkgranska/översätta ett manuskript i mitt ämne?
Vi har språkgranskare och översättare med akademisk utbildning inom de flesta vetenskapliga områden. Våra språkgranskare och översättare har stor erfarenhet av akademiskt språk och eftersträvar att din text ska vara adekvat för ditt ämnes terminologi. Påpeka gärna om det är vissa facktermer du vill använda/behålla.
Hur markeras ändringarna vid språkgranskning?
När en text språkgranskas använder granskaren Words Spåra ändringar-funktion så att författaren kan se vad som har ändrats och vilka förslag som har lagts till. Språkgranskaren använder också kommentarsfunktionen för att påvisa oklarheter, efterfråga förtydliganden eller ge alternativ.
Kan jag återkomma till er när jag har fått tillbaka texten om jag har frågor eller kommentarer?
Det går mycket bra att följa upp med frågor eller förtydliganden för att kontrollera med granskare eller översättare.