Proper English AB

Språkgranskning och översättning för den akademiska världen

Välkommen till Proper English AB

U

Språkgranskning och översättning för den akademiska världen

Proper English har språkgranskat och översatt texter från skandinaviska universitet i mer än tjugo år. Många av våra medarbetare har funnits med oss ända sedan starten. Vi har många återkommande kunder och vi strävar efter kontinuitet, så att en kund alltid får samma granskare eller översättare. Vi språkgranskar artiklar, avhandlingar, uppsatser och konferensbidrag.

U

Språkgranskning av texter på engelska

Svenska forskare publicerar sig i hög grad i internationella tidskrifter. Inför publicering av vetenskapliga artiklar behövs språkgranskning utförd av någon med erfarenhet av akademiska texter och med goda kunskaper i det engelska språket. Alla våra språkgranskare är professionella editors, har engelska som modersmål och är specialiserade inom olika ämnesområden. Bifoga din text till ett e-postmeddelande så anger vi tid och pris. Det går att beställa både brittisk och amerikansk engelska.

Översättning av svenska texter

Om du skriver på svenska och vill ha din artikel eller rapport på engelska så har vi professionella översättare som har engelska som modersmål. De har mångårig erfarenhet av att översätta texter inom olika forskningsområden.

Översättning

Proper English översätter vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar inom alla discipliner. Våra professionella översättare har den fackkunskap som krävs för specialiserade akademiska uppdrag.

Skicka e-post med den text du vill ha översatt som ett bifogat dokument. Vi tittar igenom texten och informerar om leveranstid och kostnad. Vi ber alltid att få se en text som skall översättas innan vi ger en prisuppgift. Priset per ord kan variera beroende på textens omfång, inriktning och ämne.

Under arbetet med en översättning hör vi av oss om vi hittar oklarheter eller behöver diskutera något i texten. Vid leverans bifogar översättaren kommentarer om något behöver kontrolleras extra eller om det finns alternativa tolkningar.

Efter slutfört arbete är frågor eller synpunkter alltid välkomna.

Om oss

Proper English AB språkgranskar engelska texter inom alla akademiska områden. Våra medarbetare är professionella editors med engelska som modersmål och med stor erfarenhet av vetenskapliga texter.