Språkgranskning

Språkgranskning och översättning för den akademiska världen

Proper English har språkgranskat och översatt texter från skandinaviska universitet i mer än tjugo år. Många av våra medarbetare har funnits med oss ända sedan starten. Vi har många återkommande kunder och vi strävar efter kontinuitet, så att en kund alltid får samma granskare eller översättare. Vi språkgranskar artiklar, avhandlingar, uppsatser och konferensbidrag.

Språkgranskning av texter på engelska

Svenska forskare publicerar sig i hög grad i internationella tidskrifter. Inför publicering av vetenskapliga artiklar behövs språkgranskning utförd av någon med erfarenhet av akademiska texter och med goda kunskaper i det engelska språket. Alla våra språkgranskare är professionella editors, har engelska som modersmål och är specialiserade inom olika ämnesområden. Bifoga din text till ett e-postmeddelande så anger vi tid och pris. Det går att beställa både brittisk och amerikansk engelska.